Når medlemmene i AP er ferdige med å klå på hverandre, så vil de innføre tvangsvaksinering på alle nordmenn!

hqdefault

Nå har endelig sakene rundt seksuelle overgrep fra overkåte Arbeiderpartimedlemmer begynt å roe seg til å normalisere seg slik at Arbeiderpartiet kan fremstå som en normal norsk velfungerende swingersklubb og en politisk partiorganisasjon.

Nå som vi endelig trodde at overgrepspartiet AP, ville ta fatt på politikk og jobbe for det norske folk, så kommer det opp nye forslag fra AP,s Bystyrerepresentant Nasir Ahmed.

Nasir Ahmed ønsker å tvangsvaksinere den norske befolkningen i Oslo, eller med et mer politisk korrekt språk hvor tvangsvaksinering er blitt erstattet med «obligatorisk vaksinering». Arbeiderpartiet flagger dette som en stor sak og skriver på sin facebookside følgende :
1. Kartlegge hvem, og årsak(ene) til hvorfor noen lar være å vaksinere sine barn.
2. Utrede tiltak for å øke bevisstheten rundt barnevaksinasjonsprogrammet i et samarbeid med helsefaglige instanser, både nasjonalt og kommunalt.
3. Oslo Kommune skal søke opp mot nasjonale myndigheter for å få til en hjemmel for et prøveprosjekt i Oslo med obligatorisk barnevaksinasjon.35195809_2208392959177450_7630261911061266432_n

Angående punkt nr 1. kartlegge hvem og årsakene til hvorfor noen lar være å vaksinere sine barn? Her er det lov til å spørre. Hva faen skal en gjeng med sexanalfabeter i Arbeiderpartiet med navnet på mennesker som avstår frivillig vaksinering på sine barn? Skal Arbeiderpartiet kartlegge mennesker, meninger, anmelde foreldre pga sin overbevisning?

Punkt 2. Utrede tiltak? Skal vaksinekritikere tvangsinnlegges på psykiatrisk, fengsles, familier splittes med hjelp av barnevernstjenesten og foreldre medisineres eller fengsles til de er enige i vaksineprogrammet?

3. At Oslo Kommune skal søke nasjonale myndigheter for å få til en hjemmel i Oslo for å tvangsvaksinere barn på et «prøveprosjekt»?

Summen av disse 3 punktene ser ut som Arbeiderpartiet ønsker å innføre en slags «Jihad» mot en gruppe mennesker i Norge som ikke liker å bli tafset på av hverken Helsesøstre, Arbeiderpartifolk eller en korrupt legemiddelindustri. At en lokal «swingersklubb» i Oslo i tillegg skyver frem Nasir Ahmed for å fremme disse potensielle nye Sharialovene mot den norske befolkning, blir vel litt selvmotsigelig. Nå vet ikke jeg hvorfor Nasir Ahmed sine foreldre kom fra Pakistan til Norge, men tankene og ønsket om å bruke tvang og straff mot befolkningen i et land som har stått sammen blir helt feil. Våre forfedre arbeidet for å løsrive seg fra både Danmark og Sverige. Bygget opp landet med å være en skipsnasjon, til olje og sjømatnasjon til å ha en av verdens tryggeste nasjoner (her kan vi bli mye bedre også). Det Norske folk har noe vi kan være stolte av, uansett hvor uenige man måtte være. Dette kalles en valgfrihet. Vi har faktisk lov til å ha egne meninger, vi kan til og med velge hvilken religion vi vil tilhøre eller tro på, vi kan til og med la være å tro på noe som helst uten å bli straffet for dette. Om Nasir Ahmed ønsker å tvangsvaksinere mine barn, kartlegge meg for mine tanker og meninger omkring vaksiner, så kan jeg heller anbefale at han tar med familien tilbake til sitt moderland og dyrker denne shariatankegangen han ønsker å presse på Norske folk, Osloborgere og vaksinekritikere.

Til Nasir Ahmed. Med å kartlegge vaksinekritikere, så anbefaler jeg deg heller å begynne å kartlegge de som produserer vaksiner, er ofte en god start.

I Norge kjøper vi barnevaksiner fra vaksineprodusenter som er dømt for omfattende forskningsjuks og grov korrupsjon.

kMeuh9ggbyxBUdrvpp1DtwszJOE9yO0tS_HnRfUk1tQg

Forbrytelser er tydeligvis lønnsomt og at norske skattekroner skal subsidiere multinasjonale selskaper som flere ganger er dømt for omfattende juks med medisinsk forskning og grov korrupsjon, bør frem i offentligheten. Hvordan kan politikere som bevilger penger til innkjøp av vaksiner fra de to største vaksineprodusentene Merck & Co og GlaxoSmithKline, tillate eller ha tillit til forskning og avtaler som blir gitt disse to selskapene? Hvordan har disse selskapene sammen med sine datterselskap, klart å bli de største vaksineleverandører til det norske barnevaksinasjonsprogrammet og EU, samt USA. For ikke å glemme GAVI-Stiftelsen, som Norge støtter med totalt 6,25 milliarder kroner i perioden 2016-2020. (1) Tidligere politiker Dagfinn Høybråten var en av våre politikere som tok klart avstand fra korrupsjon frem til han ble styreleder i Gavi-alliansen 2011. (2) Siden har det vært stille fra Høybråten. (3)

Vi har en Legeforening, Folkehelseinstitutt, Helsemyndighet, Helseminister, Regjering og Storting, som tydelig aksepterer at vi i Norge kjøper vaksiner til barnevaksinasjonsprogrammet, pandemilager, influensavaksiner og inngår milliard-avtaler om vaksineleveranser til Utviklingsland. Den norske stat bruker flere milliarder skattekroner per.år på kontrakter med disse vaksineprodusentene som har kontroll på forskningen som omfatter vaksiner, virkning, sikkerhet og gevinst på massevaksinasjoner. Folkehelseinstituttet benytter selv den forskning som produsentene leverer, hvor de kaller det for uavhengig forskning. Tross for at disse vaksineleverandørene er dømt til å betale flere milliarder dollar i erstatninger og fengselsstraffer for ledere i selskapene.

Hva har så Merck &Co gjort for noe galt, og er det så farlig det de gjorde?

Går man tilbake til 2005, finner man den mest alvorlige trenden i dette selskapets historie. Bruken av Ghostwriters for å produsere forskningsartikler i kjente tidsskrift. Ghostwriters var enten oppdiktede forskere eller forskere som aldri har bidratt i studiet. Vioxx-medisinen ble sett på som en revolusjon innen behandling av reumatiske lidelser og Merck kunne med hjelp av de forfalskede Vioxx-studiene, påvirke leger og medier til å markedsfører den trygge og effektive reumatikermedisinen Vioxx. (4) Merck& Co, nøyaktig samme selskap som det norske fagmiljøet for innkjøp av vaksiner og politiske beslutningstagere baserer sin forskning på, hadde manipulert studier og manipulert legestanden og politiske beslutningstagere. Dessverre tok det noen år før det omfattende jukset ble avslørt og vaksineprodusenten som Folkehelseinstituttet, Storting og regjeringen samarbeider med, hadde klart å sende opp mot 100 000 amerikanere, anslagsvis 100 000 europeere og anslagsvis 400 nordmenn til de evige jaktmarker, for ikke å glemme flere hundre tusen som ble invalidisert med lammelser og andre komplikasjoner. (5) Skal man i tillegg se humoren i dette, så ønsker en del journalister, kommuneoverleger og en håndfull politikere og tvangsvaksinere den norske befolkningen med MMR-vaksinen fra akkurat produsenten Merck & Co. (6)

Hvordan skal vi skattebetalere ta politikere, leger og forskere seriøst?

Når Arbeiderpartiet nå har valgt å bruke ordet tvangsvaksinering i sitt partiprogram, og Høyre, Fremskrittspartiet sammen med Venstre og Kristelig Folkeparti har stemt bort retten til at begge foreldre må samtykke for at barn skal vaksineres. For en vanlig person, ser det ut som politikerne støtter selskaper med omfattende forskningsjuks, som har medført dødsfall og invalidiserende sykdom for flere hundre tusen mennesker. De samme politikerne støtter de samme vaksineprodusentene som med hjelp av bestikkelser til forskere og politikere verden over for å få sine egenproduserte vaksiner inn i de nasjonale barnevaksinasjonsprogrammene. (7) (8)

GlaxoSmithKline har på samme måte benyttet forfalskning og manipulering av forskningsmaterialer i studier publisert i de mest seriøse medisinske tidsskrift. Dette selskapet sammen med Merck & Co har den samme påvirkning på politikere og forskere i Norge for å fremme sine vaksiner inn i det norske vaksineprogrammet. Her har Norge med Regjering og det norske oljefondet et etisk dilemma. Norge har en stor aksjemajoritet i GlaxoSmithKline og har store eierinteresser. I 2008 hadde Oljefondet, aksjer for 8,6 milliarder kroner i GSK og gir med dette et signal om at norske politikere støtter korrupsjon og manipulert forskning. (9)

Legemiddelfirmaet Glaxosmithkline (GSK) ble i 2012 bøtelagt for svindel etter feilmerking av antidepressiva. Forliket er det største av sitt slag innen det amerikanske helsevesenet.

GSK ble bøtelagt for å ha feilmerket de antidepressive medikamentene Paxil og Wellbutrin. Legemidlene, blant annet til behandling av barn og unge, var ikke godkjent av amerikanske myndigheter.

Legemiddelfirmaet erklærte seg skyldig og innrømmet i tillegg å ha holdt tilbake informasjon og kommet med uberettigede påstander om sikkerheten ved bruk av diabetesmedisinen Avandia.

GSK fikk tre bøter på til sammen tre milliarder dollar, nesten 18 milliarder kroner. (10)

I 2014, ble GSK dømt I Kina, for å ha brukt nærmere 30 milliarder kroner på å bestikke leger, embetsfolk, organisasjoner og sykehus, noe som skal ha bidratt til å drive prisene opp. En kjent fremgangsmåte for GSK. Flere av GSK representanter ble dømt til lengre fengselstraffer og GSK måtte betale 3,1 milliarder kroner. (11)

I tillegg til å bestikke de riktige personene med ikke mindre enn 30 milliarder kroner så tilbyr de leger som skriver ut deres resepter, prostituerte og penger. Og når selskapet i tillegg sørger for ekstragoder til politikere hvor prostituerte og penger sørger for velvilje, kan det også gi forståelse hvordan overkåte politikere i Norge, ikke har noen skrupler med å inngå lukerative avtaler med GlaxoSmithKline. (12)

I 2014 ble GSK også beskyldt for korrupsjon i Syria. (13)

2004 ble GSK etterforsket for omfattende korrupsjon sammen med 4400 italienske leger. (14)

GSK er også tatt for korrupsjon i Irak og Polen. Søker man videre på GSK så finnes det både i Østerike, Tyskland og de fleste steder i Verden med samme tema. (15)

Som vanlig person så lyser det gjennom at man skal være bra hjernedød, for å benekte at dette ikke foregår i Norge også. Man skal i tillegg være bra blåøyd, hvis man i det hele tatt tror at to av verdens største legemiddelselskap ønsker at mennesker skal være friske. derfor er det like greit å avslutte denne artikkelen med de ordene tidligere Helseminister Dagfinn Høybråten sa til NRK, den gang han var klar på skillet mellom korrupsjon og ikke korrupsjon.

— Slike pengeoverføringer har ett navn, og det er korrupsjon, sier KrF-leder og tidligere helseminister Dagfinn Høybråten til NRK.

Han har nå bedt helseministeren om å engasjere seg i saken.

— At det er usunne koblinger mellom legemiddelindustrien og leger i Norge er ingen hemmelighet. Men denne saken er så spesiell at det ikke kan kalles vanlig praksis, sier han. (16)

 

 

 1. https://www.abcnyheter.no/nyheter/2015/01/27/216604/norge-gir-flere-vaksinemilliarder
 2. https://www.aftenposten.no/norge/i/gwEq5/Hoybraten-griper-inn-i-legestrid
 3. https://no.wikipedia.org/wiki/GAVI-stiftelsen
 4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2323047/
 5. https://www.aftenposten.no/norge/i/gEJp9/Tror-400-i-Norge-er-dode-av-Vioxx
 6. https://www.nrk.no/ostlandssendingen/smittevernoverlege_-_-vaksinepabud-bor-vurderes-1.13928875
 7. https://www.vg.no/nyheter/innenriks/helse-og-medisin/fikk-betalt-av-vaksineprodusent/a/167501/
 8. https://www.drugwatch.com/vioxx/
 9. https://www.vg.no/nyheter/innenriks/svineinfluensa/pengene-for-influensavaksine-er-snart-tjent-inn-igjen/a/587776/
 10. https://www.dagbladet.no/nyheter/legemiddelgigant-far-milliardbot-for-svindel/63237254
 11. http://www.rbnett.no/ntb/utenriks/article10145495.ece
 12. https://e24.no/lov-og-rett/britisk-oekokrim-starter-korrupsjonsetterforskning-av-glaxosmithkline/23014276
 13. http://www.bbc.com/news/business-28748558
 14. https://www.nettavisen.no/økonomi/medisingigant-etterforskes-for-korrupsjon/230694.html
 15. https://www.theguardian.com/business/2014/apr/14/gsk-accused-bribing-doctors-poland
 16. https://www.aftenbladet.no/innenriks/i/KGxr6/–Honorar-til-forskningssjef-er-korrupsjon

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s