Frp ønsker å omgjøre Helsestasjoner, legekontorer og arbeidsplasser til en slagmark med sitt totalitære ønske om å bruke vaksinetvang på norske barn, helsearbeidere og flyktninger!

58419526_10158369784174046_5822732135789756416_n

Først av alt, er valgspråket til Frp: «Folk flest må få bestemme selv»! Dette høres fint ut når man skal sanke stemmer fra velgere. Problemet er at «folk flest» tydeligvis har ekskludert en stor gruppe med mennesker her i Norge. Det gjelder småbarnsforeldre, innvandrere, asylsøkere og flyktninger, for ikke å glemme alle helsearbeidere som er tilknyttet alt innen helsevesenet. Ja til og med små barn skal tvinges til å motta tvang fra politikere, som tydeligvis ikke har tatt en konsekvensanalyse av hva vedtak på et landsmøte vil medføre. Det er som vanlig politikk fra Frp å følge nyhetsstrømmen å komme opp med hastevedtak uten en gang å se konsekvensen av hva de vedtar.

At den tillit mellom helsestasjon, fastleger, bedrifthelsetjenester, foreldre, barn og pasienter og ansatte med bedrifthelsetjeneste, skal saboteres eller ødelegges av vedtak fra et parti som ikke har lyttet til Folkehelseinstituttet, leger og sykepleiere er ganske alvorlig. Politikere kan drømme om totalitære tankeprinsipper om at det er staten som er eier av landets innbyggere sitt legeme. Frp har glemt at den tillit som skal og bør være mellom f.eks helsestasjonene og foreldre med barn ikke er noe som skal taes for gitt. Dette er en tillit som baserer seg på et tilbud alle foreldre med barn har rett til å benytte og som skal følge med at barn utvikler seg normalt, med vekt, lengde, syn og hørsel. Avvik kan oppdages, alvorlige sykdommer kan oppdages og ikke minst skal barnet få tilbud i form av vaksinasjon. Allerede her har Frp skadet forholdet. Folkehelseinstituttet har advart mot at tvang ikke er løsning. Norge har i de siste 20 årene hatt en vaksinasjonsdekning på ca 95% på barnevaksinasjonsprogrammet. Denne prosentsatsen har vært ganske stabil ut fra teorien om såkalt flokkbeskyttelse som benyttes som hovedargument. Helsestasjoner ønsker heller ikke tvang, da det er enighet om at såkalt opplysning om smitte, fordeler og ulemper med vaksinering er den jobben som er viktigst for foreldre som er i tvil om de vil vaksinere eller ikke. Helsestasjonen skal ikke bli et åsted for hverken tvang eller trusler.

Konsekvensene er at foreldre som har satt seg inn i vaksiner, sykdommene det vaksineres i mot, og vaksinekritikere som har flere tusen argumenter for ikke å vaksinere, vil se helsestasjonen ikke som et trygt tilbud, men heller et sted hvor det finnes folk som vil begå overgrep mot barnet sitt. Det vil også smitte over på uvaksinerte barn, som ikke tør ta fortrolige samtaler med en helsesykepleier pga en frykt for at vaksinasjon er det som blir tema, når de f.eks er redd etter mobbing, overgrep, voldtekt, seksuelle temaer, graviditet og rusmidler. Dette er en tillit som Frp tar som gitt og som skaper to motparter som ikke vil ha noe med hverandre å gjøre.

Hva med fastlegene? Nå har denne lege og pasientkontakten hittil vært basert på tillit til lege og legekontorer. Er man engstelig for sykdom, er syk, blir akutt syk fysisk eller psykisk, så har de aller fleste nordmenn i dag en fastlege de kan kontakte. Her er også lege/pasient-kontakten basert på tillit, taushetsplikt og trygghet. Med Frp sitt forslag vil også legene skjønne fort hvorfor vaksinekritikere enten det er småbarnsforeldre eller helsearbeidere, snart vil kvie seg for å kontakte lege. Frp har tydeligvis glemt at tilliten mellom lege og pasient ikke kan eller bør ha noe som omhandler tvang med trussel om represalier om man ikke vaksinerer seg. Tror Frp at pasienter og alle ansatte i helsevesenet vil oppsøke sin fastlege, hvis konsekvensene er at man mister jobben hvis en ikke ønsker vaksiner, eller en frykt for at din fastlege kontakter barnevern, helsestasjon, barnehage og skole hvis barnet ikke er vaksinert?

For å holde argumenter som omhandler vaksiner for eller i mot, vekk fra denne artikkelen og fokusere på hva konsekvensene av at Frp med sitt vedtak om tvang vil medføre. Frp har i tillegg gått i mot sitt viktigste budskap som politisk parti, hvor det hele veien har vært at mennesket skal bestemme over seg selv. Plutselig har de vridd seg om til en totalitær tankegang som vil forverre situasjonen til mange mennesker og velgere i Norge. Vaksinekritikere eller vaksinemotstandere kan ikke tvinges til vaksinering, hverken med trusler eller straff. Og tilliten til et parti som går inn med dette tankemønsteret hos det norske folk, ønsker jeg bare lykke til i fremtiden.

2 kommentarer »

 1. Blir nok hjemmesitter før jeg stemmer på partier som er villige til å ta i bruk
  tvang og trusler, uten hensyntagen til den helserisiko som er forbundet med vaksinasjon.
  Historiens dom vil være nådeløs når det gjelder norsk presse sin rolle i vaksinedebatten,
  Pressen har vært, i all sin fremtoning, satans medløpere og vaksineindustriens lakeier.
  Medienes ensidige og langvarige vaksinepropaganda har tydelig vært med på
  å påvirke politikernes avgjørelse.
  Det hele viser hvor viktige det er med en fri og uavhengig presse.

  PRESSENS FAGELIGE UTVALG

  1. Pressens samfunnsrolle

  1.1. Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati. En fri, uavhengig presse er blant de viktigste institusjoner i demokratiske samfunn.

  1.2. Pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk. Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk.

  1.3. Pressen skal verne om ytringsfriheten, trykkefriheten og offentlighetsprinsippet. Den kan ikke gi etter for press fra noen som vil hindre åpen debatt, fri informasjonsformidling og fri adgang til kildene. Avtaler om eksklusiv formidling av arrangementer skal ikke være til hinder for fri nyhetsformidling.

  1.4. Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold. Det er pressens plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle.

  Likt av 1 person

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s